Prijem i obrada Završnog računa

Knjigovodstvena agencija Gogas d.o.o. svojim klijentima nudi i uslugu prijema i obrade Završnog računa.

Završni račun je redovni godišnji finansijski izveštaj koji se mora predati Agenciji za privredne registre, na za to propisanim obrascima i u propisanom roku. Sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo su u obavezi da dostave Završni račun APR.

Osim Agenciji za privredne registre, na osnovu pozitivnih poreskih zakona, uz prilog poreske prijave poreza na dobit i poreski bilans, godišnji finansijski izveštaj dostavlja se i Poreskoj upravi i to za:
 • Pravna lica - dobitne organizacije : privredna društva, javna preduzeća, ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica koja obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, zadruge, banke, osiguravajuća društva,
 • Preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo - na obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks,
 • Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo - uz poresku prijavu i poreski bilans, dostavljaju još i Bilans uspeha sastavljen prema propisima za vodjenje prostog knjigovodstva.


Usluge koje knjigovodstvena agencija Gogas d.o.o. može ponuditi pravnim licima:

Sastavljanje sledećih obrazaca za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva:
 • Bilans uspeha
 • Bilans stanja
 • Statistički aneks
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Odluka o razvrstavanju pravnog lica
 • Obaveštenje o odgovornom licu za sastavljanje finansijskih izveštaja
 • Napomene uz finansijske izveštaje
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje - Obrazac OP
 • Obračun poreske i računovodstvene amortizacije
 • Sastavljanje Poreskog bilansa
 • Zahtev za poreski kredit

Knjigovodstvena agencija Gogas izveštaje sastavlja u elektronskom i štampanom obliku i dostavlja ih Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi.

 

Usluge koje knjigovodstvena agencija Gogas d.o.o. može ponuditi preduzetnicima:


Za preduzetnike se vrši sastavljanje sledećih obrazaca:

 • Bilans uspeha - Obrazac BU,
 • Poreski bilans - Obrazac PB-2
 • Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti - Obrazac PPDG-1
 • Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva - Obrazac PK 2
 • Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti - Obrazac PK 3
 • Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika - Obraza SU
 • Obračun poreske i računovodstvene amortizacije
 • Zaključivanje poslovnih knjiga

Izveštaje sastavljamo u elektronskom i štampanom obliku i dostavljamo ih Poreskoj upravi.

Ko ima obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja?

 • Privredna društva
 • Javna preduzeća
 • Zadruge
 • Banke
 • Osiguravajuća društva
 • Davaoci finansijskih lizinga
 • Dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.
   

Sadržaj finansijskog izveštaja

Prema članu 25.Zakona, finansijski izveštaj obuhvata:
 
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Napomene uz finansijske izveštaje
 

Korisni linkovi:

korisni linkoviOvde možete pronaći linkove ka mnogim državim, finansijskim ..... organima. Potražite prave informacije napravom mestu.
Opširnije

Zakoni

preuzmite Zakone o ...Informišite se o zakonima na pravom mestu. Ovde možete pogledati i preuzeti najrazličitije trenutno važeće Zakone o:.
Opširnije

Kalendar poreskih obaveza

Porezi ....Budite u toku. Ovde možete pogledati i preuzeti Kalendar poreskih obaveza.
Opširnije

Pretraga nove šifre delatnosti

Pretraga nove šifre delatnostiPretraga nove šifre delatnosti koje su preduzetnicima dodeljene posle 12. avgusta 2010. godine.
Opširnije